ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - หัวหน้า สภ./หน่วยในสังกัด

หัวหน้า สภ./หน่วยในสังกัด


พ.ต.อ. บัณทิต พุทธลา
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ. บุญเลิศ รักษ์มณี
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ. เผด็จศักดิ์ รัตนาพันธุ์
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ. นิรันดร์ คิดบรรจง
ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ. พารินท จันทร์เลิศ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ. วัฒนชัย จันทาทุม
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ

พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง
รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.ภูเขียว

พ.ต.อ.อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช

ผกก.สภ.จัตุรัส

พ.ต.อ.คำพล โนนุช
ผกก.สภ.แก้งคร้อ

พ.ต.อ.รณรงค์ สุรทศ
ผกก.สภ.คอนสวรรค์

พ.ต.อ.รักชาติ เรืองเจริญ
ผกก.สภ.หนองบัวแดง

พ.ต.อ.รัชยุทธ ศักดิ์รพี
ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์

พ.ต.อ.เวชบุตร ชมบุญ
ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์

พ.ต.อ.พศวีร์ นักฟ้อน
ผกก.สภ.บ้านเขว้า

พ.ต.อ.วรวุฒิ เล็กสุนทร
ผกก.สภ.บ้านแท่น

พ.ต.อ.สุริยา จักรโนวรรณ
ผกก.สภ.คอนสาร

พ.ต.อ.ชวภณ จันทเมนชัย
ผกก.สภ.หนองบัวระเหว

พ.ต.อ.เรวัฒน์ ยวงอักษร
ผกก.สภ.เทพสถิต

พ.ต.อ.วิฑูลย์ ขุนบุญจันทร์
ผกก.สภ.เนินสง่า

พ.ต.อ.บุญเลิศ ทองกำเหนิด

ผกก.สภ.ภักดีชุมพล

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์
ผกก.สภ.ซับใหญ่

พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน
ผกก.สภ.บ้านค่าย

พ.ต.อ.อรชุน รักสกุลพิวัฒน์

ผกก.สภ.ลาดใหญ่

พ.ต.อ.สงวนศักดิ์ พูลทรัพย์

ผกก.สภ.บ้านเป้า

พ.ต.อ.สมพร อินเหลา
ผกก.สภ.ห้วยยาง

พ.ต.อ.จารุวัฒน์ สุริยาทิพย์

ผกก.สภ.บ้านเดื่อ

พ.ต.อ.พงศ์ชิต พุ่มชุมพล
ผกก.สภ.หนองบัวโคก

พ.ต.อ.คมกฤษณ์ มณีใหญ่
ผกก.สภ.วังตะเฆ่

พ.ต.ท.วรเชษฐ์ ป้องสุธาธาร
สวญ.สภ.หัวทะเล

พ.ต.ท.ยรรยง ทองใบใหญ่
สวญ.สภ.โนนเหม่า

พ.ต.ท.พรชัย แสงศิลา
สว.สภ.บ้านเพชร

พ.ต.ท.ภราดร กลัดนุ่ม
สว.สภ.ช่องสามหมอ

พ.ต.ต.กิตตินันท์ พ่วงมาลี
สว.สภ.หนองสังข์

พ.ต.ท.หนูรักษ์ วงค์จำปา
สว.สภ.บ้านแก้ง