ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.

ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.


พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์
ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร
รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.พิชิต มีแสง
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ