ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.

ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.


พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์
ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.พิชิต มีแสง
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.สุขสันต์ ไตรทิพย์
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ