ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดประจำปี 2564

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดประจำปี 2564


          5 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564  ซึ่งเป็นโครงการที่ จว.ชัยภูมิ ร่วมกับ ภ.จว.ชัยภูมิ จัดอบรมประชาชน ผู้นำ หรือแกนนำในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด ของยาเสพติดรุนแรง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกัน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 200 คน

           โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.พิชิต มีแสง รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ และข้าราชการ ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล์ล โรงแรมสยามริ เวอร์ รีสอร์ท จว.ชัยภูมิ

อื่นๆ