ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - เอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างเรือนแถว สภ.เทพสถิต

เอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างเรือนแถว สภ.เทพสถิต


เอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างเรือนแถว สภ.เทพสถิต

 

เอกสาร 1 ประกาศแผนจ้างก่อสร้างเรือนแถว สภ.เทพสถิต

 

เอกสาร 2 ประกาศประกวดราคาสร้างเรือนแถว สภ.เทพสถิต

 

เอกสาร 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว สภ.เทพสถิต

อื่นๆ