ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  ประจำงวด 12 ปี 2565

 

รายระเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสาร 1 >> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เอกสาร 2 >>รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ปี65

เอกสาร 3 >>งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ปี65

อื่นๆ