ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษา “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษา “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ


พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.วีณวัฒน์ ศรีแย้ม ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ชัยภูมิ และ สภ.ทุกแหน่งในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษา “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 5 ธ.ค.63 ในวันที่ 3 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

อื่นๆ