ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - กิจกรรม”ร่วมใจเพิ่มสุขจังหวัดชัยภูมิ”

กิจกรรม”ร่วมใจเพิ่มสุขจังหวัดชัยภูมิ”


วันที่ 2 มิ.ย.2563 เวลา 16.00น. พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ,พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ,พ.ต.อ.สุวิจักขณ์ จันทร์เยี่ยม รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ,พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ,พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ หัวหน้าสถานี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมปล่อยขบวนยานพาหนะในกิจกรรมตามโครงการ “ร่วมใจเพิ่มสุขจังหวัดชัยภูมิ” โดยนำถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนขาดคนอุปการะดูแล และบุคคลยากจน ยากไร้ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ


 

 

อื่นๆ