ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - จำหน่ายขายอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจบ้านแก้ง(หลังเก่า) โดยวิธีขายทอดตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


อาเซียนน่ารู้