ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของหัวหน้าส่วนราชการฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของหัวหน้าส่วนราชการฯ


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของหัวหน้าส่วนราชการ

วันนี้ (23 พ.ย.2558) เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญเต็ง รอง ผบก.,พ.ต.อ.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ รอง ผบก. เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ความเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ

อื่นๆ