ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล


 โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงพระชนมายุ ๘๘ พรรษา และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา พสกนิกรทุกคนและทุกหมู่เหล่า สามารถถวายความจงรักภักดีเป็น “ของขวัญ” ในปีมงคลโดยการร่วมใจถวายปณิธานความดีแด่องค์พระประมุขและพระราชธิดาฯ

รายละเอียดข่าวจาก สปน. สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกองบัญชาการการศึกษา

 

 

อื่นๆ