ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - เอกสารการประชุมบริหารภาค ๓ สัญจร ( Power Point )

เอกสารการประชุมบริหารภาค ๓ สัญจร ( Power Point )


เอกสารการประชุมบริหารภาค ๓ สัญจร ( Power Point ) เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว

ฝ่ายอำนวยการ


ภ.จว. – ศฝร. – กก.สส


ข้อสั่งการ (รอง ผบช.)

อื่นๆ