ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - สายด่วนแจ้งเหตุผ่าน LINE

สายด่วนแจ้งเหตุผ่าน LINE


    ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านทาง application LINE บนสมาร์ทโฟน ซึ่งประชาชนสามารถถ่ายภาพ ถ่ายคลิปวีดีโอ แชร์โลเคชั่น เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกเพียงแค่สแกน QR Code ของสถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน ตามภาพด้านล่างนี้

ไลน์ QR Code เมืองชัยภูมิ

สภ.เมืองชัยภูมิ

ไลน์ QR Code เกษตรสมบูรณ์

สภ.เกษตรสมบูรณ์

ไลน์ QR Code สภ.แก้งคร้อ

สภ.แก้งคร้อ

ไลน์ QR Code สภ.ภูเขียว

สภ.ภูเขียว

ไลน์ QR Code สภ.หนองบัวแดง

สภ.หนองบัวแดง

ไลน์ QR Code สภ.คอนสวรรค์

สภ.คอนสวรรค์

ไลน์ QR Code สภ.จัตุรัส

สภ.จัตุรัส

ไลน์ QR Code  สภ.หนองบัวระเหว

สภ.หนองบัวระเหว

ไลน์ QR Code สภ.บ้านค่าย

สภ.บ้านค่าย

ไลน์ QR Code สภ.คอนสาร

สภ.คอนสาร

สภ.เนินสง่า

ไลน์ QR Code สภ.บ้านแท่น

สภ.บ้านแท่น

ไลน์ QR Code สภ.ลาดใหญ่

สภ.ลาดใหญ่

ไลน์ QR Code สภ.ภักดีชุมพล

สภ.ภักดีชุมพล

ไลน์ QR Code สภ.เทพสถิต

สภ.เทพสถิต

ไลน์ QR Code สภ.บำเหน็จณรงค์

สภ.บำเหน็จณรงค์

ไลน์ QR Code สภ.บ้านเป้า

สภ.บ้านเป้า

สภ.ซับใหญ่

ไลน QR Code สภ.บ้านเดื่อ

สภ.บ้านเดื่อ

ไลน์ QR Code สภ.ห้วยยาง

สภ.ห้วยยาง

สภ.หนองบัวโคก

สภ.บ้านเขว้า

สภ.วังตะเฆ่

สภ.หัวทะเล

ไลน์ QR Code สภ.โนนเหม่า

สภ.โนนเหม่า

ไลน์ QR Code สภ.บ้านแก้ง

สภ.บ้านแก้ง

ไลน์ QR Code สภ.บ้านเพชร

สภ.บ้านเพชร

ไลน์ QR Code สภ.หนองสังข์

สภ.หนองสังข์

ไลน์ CR Code สภ.ช่องสามหมอ

สภ.ช่องสามหมอ