ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - รประชุมเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

รประชุมเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘


พ.ต.อ.พงพิพัฒน์  ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูม

วันนี้(๙ ก.พ.๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี พ.ต.ท.หญิง ดวงพร มาชัย รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ, ผบ.ร้อย ๑, ชุดเจรจาต่อรอง, ครูฝึกที่ทำหน้าที่การฝึกอบรมภาคสนาม และ สว.ฝอ.ฯ ทุกแผนกงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ภ.จว.ชัยภูมิ

อื่นๆ