ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - พิธีเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อสทส.

พิธีเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อสทส.


พิธีเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ 7 เม.ย.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วัชรินทร์ บุญคง รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อสทส.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ภ.จว.ชัยภูมิ โดยมีข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร รวมจำนวน 130 นาย เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติตาดโตน

พิธีเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ