ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน กล่าวอุดมคติตำรวจ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 ณ ลานหน้า ภ.จว.ชัยภูมิ

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน กล่าวอุดมคติตำรวจ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 ณ ลานหน้า ภ.จว.ชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.สุวิจักขณ์ จันทร์เยี่ยม รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ณรงค์ เสวก รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์ รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน กล่าวอุดมคติตำรวจ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 ณ ลานหน้า ภ.จว.ชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ