ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ (ครู ข) ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ (ครู ข) ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ


               วันที่ 9 มิ.ย. 64 พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ (ครู ข) ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 1 จำนวน 70 นาย ในวันที่ 8 มิ.ย.64 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 75 ในวันที่ 9 มิ.ย.64

              โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ สุขอิ่ม รอง ผบก.ฯ พร้อม คณะวิทยากรต้นแบบ(ครู ก) และ ข้าราชการตำรวจฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม เตชะธัมโม ภ.จว.ชัยภูมิ

อื่นๆ