ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ประชุมมอบนโยบายและปฐมนิเทศแก่ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.- สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ วาระประจำปี 2563

พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ประชุมมอบนโยบายและปฐมนิเทศแก่ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.- สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ วาระประจำปี 2563


29 ธ.ค.2563 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.พิชิต มีแสง รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง รอง ผบก.ฯ และ พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล รอง ผบก.ฯ
ร่วมประชุมมอบนโยบายและปฐมนิเทศแก่ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.- สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ วาระประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ภ.จว.ชัยภูมิ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อื่นๆ