ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ร่วมเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ อำนวยการถวายความปลอดภัยและความสะดวกการจราจรตามแผนถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ณ วัดทักษิณ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ร่วมเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ อำนวยการถวายความปลอดภัยและความสะดวกการจราจรตามแผนถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ณ วัดทักษิณ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


          วันนี้ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ณ วัดทักษิณ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้ พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นางมณฑิชา สุขจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.ชัยภูมิ ร่วมเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ อำนวยการถวายความปลอดภัยและความสะดวกการจราจรตามแผนถวายความปลอดภัยจนเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ การถวายความปลอดภัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติสูงสุด

อื่นๆ