ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ และคุณ มณฑิชา สุขจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ที่เรียนดีระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส./อนุปริญญาตรี)

พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ และคุณ มณฑิชา สุขจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ที่เรียนดีระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส./อนุปริญญาตรี)


           วันที่ 16 ก.ค.2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, คุณมณฑิชา สุขจันทร์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ที่เรียนดีระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส./อนุปริญญาตรี) ทุนต่อเนื่อง 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท ซึ่ง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ และ ประธานแม่บ้านตำรวจฯ ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้เพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล รอง ผบก.ฯ ปรก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ภ.จว.ชัยภูมิ

อื่นๆ