ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.

ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.


พ.ต.อ.วิรัช เบ้าคำ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.วิรัช เบ้าคำ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.วิรัช เบ้าคำ
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ แก้วมณี รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ แก้วมณี
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.บรรพต มุ่งขอบกลาง รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.บรรพต มุ่งขอบกลาง
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ