ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ผลการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

ผลการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ


การประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

ผลการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ที่ Sunnylands เมือง Rancho Mirage มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างผู้นำอาเซียนกับสหรัฐฯ ภายหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ โดยในการเตรียมการจัดการประชุมฯฝ่ายสหรัฐฯ ย้ำมาโดยตลอดว่าต้องการให้ผู้นำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง จึงเลือก Sunnylands ในเมือง Rancho Mirage ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นสถานที่จัดการประชุมฯ โดยจัดการหารือในลักษณะ Retreat ๒ ช่วงและการหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ

ข้อริเริ่มของฝ่ายสหรัฐฯ ที่จัดการประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทของอาเซียนเพื่อตอบสนองนโยบาย “Rebalancing” ซึ่งสหรัฐฯ ประสงค์จะกลับเข้ามามีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคและต้องการแสดงให้เห็นว่าอาเซียนและสหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างกัน ทั้งนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ ย้ำว่าจะสานต่อนโยบาย “Rebalancing” ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล

การประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

การประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

ที่มา กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ