ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ผบช.ภ.๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ

ผบช.ภ.๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ


พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์  ผบช.ภ.๓  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ  ระดับ หน.สภ. ขึ้นไป  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ภ.จว.ชัยภูมิ

 

 

 

อื่นๆ