ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2562 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.สมพจน์  ขอมปรางค์  ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ