ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

ประชุมศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559


พ.ต.อ.พงพิพัฒน์  ศิริพรวิวัฒน์  รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

วันนี้ (26 พ.ย. 58) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ประชุมศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลาง ชั้น 5 โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน

อื่นๆ