ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมรับมอบนโยบายและประชุมบริหาร ครั้งที่ 10/2563

ประชุมรับมอบนโยบายและประชุมบริหาร ครั้งที่ 10/2563


      พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายและประชุมบริหาร ครั้งที่ 10/2563 โดยมี พ.ต.อ.ไกรสมทุร ทาโบราณ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.สุวิจักขณ์ จันทร์เยี่ยม รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ , สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ชัยภูมิ, สันติบาล, ตม.ชย. และทางหลวงชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม วันที่ 6 ต.ค.63  เวลา 10.00 น.

 

อื่นๆ