ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติการควบคุมและอำนวยการจัดการจราจร

ประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติการควบคุมและอำนวยการจัดการจราจร


พ.ต.อ.พงพิพัฒน์  ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

วันนี้(4 ม.ค.59) เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานเฝ้าฟังการประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติการควบคุมและอำนวยการจัดการจราจรและขนส่งระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ชัยภูมิ

อื่นๆ