ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมประจำเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ครั้งที่ 15/2561

ประชุมประจำเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ครั้งที่ 15/2561เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้ ( 4 ต.ค.61) เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธาน การประชุมประจำเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด

ครั้งที่ 15/2561 กับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมรามสมภพ ภ.จว.ชัยภูมิ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อื่นๆ