ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมบริหาร ภ.จว.ชัยภูมิ เดือน ก.ค.2565

ประชุมบริหาร ภ.จว.ชัยภูมิ เดือน ก.ค.2565


พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง, พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม, พ.ต.อ.ภควัต ธรรมดี, พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล, พ.ต.อ.พิชิต มีแสง และ พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุ่ม รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.ฝอ.ฯ, รอง ผกก.ฝอ., สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ และ หน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.ชัยภูมิ ประจำเดือน ก.ค.2565 ก่อนเข้าประชุมได้มีบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.ชัยภูมิ ทำการตรวจเชื้อโควิด-19 (ATK) จากนั้นได้มอบเงินรางวัลกิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน ก.ค.65 ให้กับแผนกงานที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม 19 ก.ค.65   เวลา 13.30 น.

อื่นๆ