ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมบริหาร ภ.จว.ชัยภูมิ เดือน มิ.ย.2565

ประชุมบริหาร ภ.จว.ชัยภูมิ เดือน มิ.ย.2565


พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน  2565
พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ภควัต ธรรมดี รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุ่ม รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยภูมิ, รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ, สว.ฝอ.งาน 1-8, ศอ.ปส.ฯ , ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ, หน.สภ.ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ชัยภูมิ ร่วมประชุมฯ พร้อมนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ
ตามโครงการ “ตำรวจดี ผู้เป็นที่รักของตำรวจภูธรภาค 3” ,พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจผู้มีความประพฤติดีประจำปี 2565 (ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) และ มอบเงินรางวัลประกวดกิจกรรม 5ส. ให้แผนกงานฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ที่มีผลคะแนนการดำเนินกิจกรรม 5ส. ยอดเยี่ยมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตามลำดับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ภ.จว.ชัยภูมิ เมื่อ 16 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น.

อื่นๆ