ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมบริหาร ภ.จว.ชัยภูมิ เดือน พ.ค.2565

ประชุมบริหาร ภ.จว.ชัยภูมิ เดือน พ.ค.2565


พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ภควัต ธรรมดี รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุ่ม รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยภูมิ, รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ, สว.ฝอ.งาน 1-8, ศอ.ปส.ฯ พร้อมด้วย ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ, หน.สภ.ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ชัยภูมิ ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 พร้อมนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและด้านการจับกุมยาเสพติดให้โทษ และ มอบเงินรางวัลประกวดกิจกรรม 5ส. ให้แผนกงานฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ที่มีผลคะแนนการดำเนินกิจกรรม 5ส. ยอดเยี่ยมประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ภ.จว.ชัยภูมิ
เมื่อ 19 พ.ค.65 เวลา 13.30 น.

อื่นๆ