ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ

ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ


ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การเตรียมการรับเสด็จ

วันนี้ (28 มี.ค. 2559) เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.วัชรินทร์ บุญคง รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

อื่นๆ