ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมชี้แจงการปฎิบัติต่อข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนผิดวินัย

ประชุมชี้แจงการปฎิบัติต่อข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนผิดวินัย


พ.ต.อ.สมศักดิ์  คงไพบูลย์  รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

วันนี้ (26 ม.ค. 2559) เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฎิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนผิดวินัย ของ ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ กก.สส.ฯ, งาน 6 ฝอ.ฯ (คดีวินัย) เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ชัยภูมิ

อื่นๆ