ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประชุมคณะพนักงานสอบสวนสืบสวน

ประชุมคณะพนักงานสอบสวนสืบสวน


พ.ต.อ.วัชรินทร์  บุญคง  รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูม

วันนี้ (24 ธค. 58) เวลา 11.10 น. พ.ต.อ.วัชรินทร์ บุญคง รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ประชุม คณะพนักงานสอบสวนสืบสวน ตามคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1391/2558 ลง 16 ธ.ค. 2558 เรื่อง แต่งตั้ง คณะพนักงานสอบสวนสืบสวน เพื่อติดตามคดี นายลีแจฮุน ชาวเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.หนองบัวโคก ภ.จว.ชัยภูมิ

อื่นๆ