ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์


อื่นๆ