ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [จำนวน ๒๙๘ ราย ๑. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ฯลฯ]

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [จำนวน ๒๙๘ ราย ๑. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ฯลฯ]


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [จำนวน ๒๙๘ ราย ๑. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ฯลฯ]

 

 

รายละเอียด>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/223/T_0001.PDF

อื่นๆ