ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกาศจำหน่ายอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ

ประกาศจำหน่ายอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ


ประกาศจำหน่ายอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย โดยวิธีขายทอดตลาด ผู้สนใจสามารถด่าวน์โหลดข้อมูลได้ตามเอกสารแนบท้าย

 

อื่นๆ