ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักทางราชการ สภ.หัวทะเล โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักทางราชการ สภ.หัวทะเล โดยวิธีขายทอดตลาด


ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักทางราชการ สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล โดยวิธีขายทอดตลาด รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบท้าย