ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด


ด้วย ภ.จว.ชัยภูมิ จะดำเนินการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดจำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อื่นๆ