ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง


ด้วย ภ.จว.ชัยภูมิ จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารที่ทำการ สภ.หนองสังข์(หลังเก่า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อื่นๆ