ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ที่ชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ที่ชำรุด