ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานร่วมปล่อยแถวและประชุมมอบนโยบายปฏิบัติ “ยุทธการพิทักษ์เมืองพญาแล”

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานร่วมปล่อยแถวและประชุมมอบนโยบายปฏิบัติ “ยุทธการพิทักษ์เมืองพญาแล”


พล.ต.ต .ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย สมบัติ หงษ์ทอง,พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม, พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล, พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ, ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ และ ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ ข้าราชการตำรวจในสังกัด หน่วยงานฝ่ายปกครอง กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมปล่อยแถวและประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ “ยุทธการพิทักษ์เมืองพญาแล” ณ ลานหน้า ภ.จว.ชัยภูมิ และห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ชัยภูมิ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน

อื่นๆ