ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔


            ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิขอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สภ.ทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ ดังนี้

 

 

 

 

อื่นๆ