ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ดร.ประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ จำนวน 550 ชุด ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ

ดร.ประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ จำนวน 550 ชุด ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ


วันที่ 1 พ.ย.64 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ฉลอง-นางมณฑิชา สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ และประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ภควัต ธรรมดี รอง ผบก.ฯ, ผกก.สส.ฯ, ผกก.ฝอ.ฯ, หน.สภ.และข้าราชตำรวจในสังกัด ร่วมรับให้การต้อนรับ ดร.ประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมามอบสิ่งของบำรุงขวัญ จำนวน 550 ชุด ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมนี้ ผบก.ฯ ได้มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ ดร.ประจักษ์-คุณละออ ฯ ที่ได้สนับสนุนสีในการทาปรับปรุงที่ทำการ ภ.จว.ชัยภูมิ จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตามโครงการ ตำรวจภูธรภาค 3 “พัฒนาบ้านพักน่าอยู่” (Home cleaning) และได้กล่าวขอบคุณ ดร.ประจักษ์-คุณละออ ฯ พร้อมคณะ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งมีมุทิตาจิตในการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ณ ลานหน้า ภ.จว.ชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ