ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - จำหน่ายขายอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจบ้านแก้ง(หลังเก่า) โดยวิธีขายทอดตลาด

จำหน่ายขายอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจบ้านแก้ง(หลังเก่า) โดยวิธีขายทอดตลาด